آیا عمل پروتز سینه باعث بروز سرطان میشود ؟

DR.JAFARI

دکتر مهدی جعفری

برخی از بانوان علاقمند به انجام عمل زیبایی پروتز سینه از شایعات ابتلا به سرطان سینه بعد از این عمل ترسیده و گاها از انجام آن منصرف میشوند.در این بین نیز برخی ار کسانی که از جراحی سینه استفاده میکنند همیشه در یک نگرانی مبهمو فضای پر اضطراب حضور دارند در اینکه عمل پروتز سینه زاتا یک اقدام زیبایی است و هیچ الزام خاصی برای انجام آن وجود ندارد شکی نیست.