چرا دکتر مهدی جعفری بهترین انتخاب جراحی زیبایی است ؟

1- دارای بالاترین آمار جراحی پروتز سینه بصورت سالیانه در کشور میباشند.

2- عضو اسبق هیات علمی دانشگاه شیراز

3- دارای مدرک بورد فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی هستند.

4- عضو انجمن جراحان پلاستیک ایران میباشند.

هنگام تصمیم گرفتن جهت انجام جراحی پلاستیک و زیبایی فرد تصمیم گیرنده باید مطمئن شود که جراح مورد نظر فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی باشد.

یک فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی بعد از گذراندن 7 الی 8 سال دوره پزشک عمومی و دوره 4 الی 5 ساله جراحی عمومی وارد رشته فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی خواهد شد. طول دوره فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی 3 سال است چنانچه فرد بتواند پس از اتمام دوره آزمون کتبی و شفاهی و بورد تخصصی را با موفقیت بگذراند به وی مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی داده میشود.

که بامدرک بورد وی صلاحیت تدریس در دانشگاه را خواهد داشت .

از این توضیحات مشخص است که هر جراح فوق تخصص دارای مدرک بورد نیست – هر فرد برای انجام هرگونه عمل پلاستیک و زیبایی باید این اطمینان را حاصل نماید که جراح منتخب وی دارای مدرک فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی باشد.که راه تشخیص آن مراجعه به سایت انجمن جراحان پلاستیک ایران و جستجوی نام پزشک مورد نظر است و چنانچه نام وی در آنجا ثبت نشده باشد طبیعتا وی صلاحیت انجام عمل جراحی پلاستیک و زیبایی را روی فرد مورد نظر نخواهد داشت.

دکتر مهدی جعفری با داشتن بالاترین آمار تعداد عمل پروتز سینه موفق در سال 98 میباشد.

عکس دکتزمهدی جعفری
دکتر مهدی جعفری

Dr.Mehdi Jafari