برچسب: لیپوماتیک

یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

رینوپلاستی مدرن

بینی شامل یک اسکلت داخلی که متشکل شده است از چند استخوان و غضروف و وظیفه و عملکرد این اسکلت برای بازماندن مدخل ورودی هوای تنفس و انتقال کنترل شده آن به مجاری تنفس ضروری می باشد. در روش های ابتدایی رینوپلاستی ، برداشتن و بریدن غضروف ها منجر به بروز عوارض تنفسی میشد که این موضوع در رینوپلاستی مدرن با توجه به رعایت اصول علمی رفع و اصلاح شد و نتیجه مطلوب تری را برای فرد به همراه خواهد داشت . در ادامه به موضوع رینوپلاستی مدرن میپردازیم.   رینوپلاستی مدرن   اجزای این اسکلت بندی در پوشش از پوست و مخ