سوالات پروتز سینه

یکشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۴

سوالات متداول در مورد پروتز سینه

  • آیا درست است که پروتز سینه باید هر ۵ سال یک بار تعویض شود؟

خیر، در صورت عدم بروز عارضه نیاز به تعویض پروتز نمی باشد.

  • آیا پروتز سینه مانع شیردهی می شود؟

خیر داشتن پروتز منعی برای شیردهی ایجاد نمی کند.

  • آیا سفر هوایی برای کسانی که پروتز سینه دارند مخاطره آمیز است؟

خیر،به هیچ وجه،هیچ گونه خطری در این رابطه وجود ندارد.

  • آیا احتمال سرطان پستان در افرادی که پروتز دارند بیشتر است؟

خیر، پروتز های نسل جدید هیچگونه خطری در این زمینه ندارند.

ارسال شده در پروتز سینه, سوالات متداول توسط jafari