سوالات متداول لیفت بازو

1-براکیوپلاستی چیست؟

عملی که طی آن نسج اضافی بازو برداشته می شود.

 

۲-در عمل جراحی زیبایی بازو چه کاری انجام می شود؟

قبل از براکیوپلاستی می توان با لیپوساکشن چربی را برداشت و با عمل براکیو پلاستی پوست اضافه برداشته می شود .

 

۳-آیا لیپوساکشن همیشه انجام می شود؟

اگر فرد علاوه بر پوست اضافی ، چربی موضوعی هم وجود داشته باشد باید لیپوساکشن همزمان نیز انجام شود .

 

۴-آیا عمل جراحی زیبایی بازو درد دارد؟

اگر هم مقداری درد داشته باشد با مسکن خوراکی بهبود می یابد.

 

۵-چه نوع بیهوشی در عمل جراحی زیبایی بازو استفاده می شود؟

از بی حسی موضعی هم می توان استفاده کرد ، اما معمولا از بی هوشی عمومی برای بی دردی استفاده می شود .

 

۶-برش در کدام منطقه از بازو داده می شود؟

در قسمت داخل بازو به طوریکه وقتی اندام های فوقانی بالا نباشد ، محل برش دیده نمی شود .