جراحی کرانیو فاشیال

جراحی کرانیو فاشیال

cranio facial sugery  

این جراحی در اطفال آنومالی ( ناهنجاری های ) اسکلتی و بافت نرم جمجمه ، فک و صورت را درمان می کند . از شکاف لب ، شکاف کام ، تغییر فرم های جمجمه می توان به عنوان نمونه این نوع جراحی در اطفال نام برد .

جراحی کرانیوفاشیال در بالغین شامل بازسازی و اصلاح شکستگی های فک و صورت و جراحی ارتوگانیک orthoganathic ( جلو یا عقب کشیدن فک بالا و پایین ) می شود.