جراحی دست

جراحی ترمیمی دست

hand surgery

درمان آسیب های حاد و مزمن دست و مچ دست شامل پیوند انگشت یا دست قطع شده، اصلاح آنومالی های مادرزادی دست و درمان جراحی عصب ها و ناهنجاری های محیط در این قسمت قرار می گیرند .

جراح پلاستیک در طی گذراندن دوره آموزشی فوق تخصصی جراحی پلاستیک آموزش های لازم برای جراحی دست را فرا می گیرد.

سوالات رایج

می خواهم بیشتر بدانم