بازسازی سینه

بازسازی سینه و پروتزهای پستانی

زمانی که بازسازی صورت می گیرد هدف اصلاح نمودن تغییرات بدن و یا برگرداندن سلامتی به شخص می باشد .
امروزه بسیاری از بانوان جهت درمان سرطان سینه به انجام جراحی می پردازند، در جراحی سینه بخش زیادی از بافت پستان را حفظ می شود ، درر جراحی سینه فقط بخش کوچکی از سینه را بر می دارند .

توجه به این نکته لازم است این شرایط برای تمامی اشخاص یکسان نمی باشد زیرا در برخی از بیماران پزشک مجبور است با انجام عمل ماستکتومی کل بافت پستان را بر دارد. 
بانوانی که به دلیل سرطان پستان آنها برداشته شده است می توانند از جراحی بازسازی پستان استفاده نمایند .
دکتر جعفری برای بیمارانی که کل بافت پستان را برمیدارند پس از مدت زمان کوتاهی به بازسازی پستان می پردازد تا بیمار احساس ناراحتی به دلیل نقص عضو نداشته باشد .
خوشبختانه در سالهای اخیر در امر بازسازی سینه پیشرفت های بسیاری رخ داده است .
دکتر جعفری فوق تخصص زیبایی بیان می کنند که بیماران باید این مسئله را در نظر داشته باشند که پستان بازسازی شده هرگز شیر تولید نمی کند و یا     نمی تواند به مانند پستان طبیعی حس نوک پستان را بازسازی کند ، اما با تمامی این تفاسیر نتیجه جراحی بسیار رضایت بخش و عالی می باشد .

روشهای گوناگونی برای بازسازی سینه وجود دارد از جمله موارد زیر 

  • بازسازی سینه با نسج مصنوعی (پروتز های پستانی)
  • بازسازی سینه با استفاده از بافت بدن خود شخص

سوالات رایج

می خواهم بیشتر بدانم