اندام تحتانی

توضیح جراحی

جراحی زیبایی اندام تحتانی به منظور فرم دهی و رفع شلی پوست ناحیه زیر شکم، قسمت خارجی ران ها، باسن و به طور کلی قسمت هایی که در اثر کاهش وزن شدید دچار شلی و افتادگی شده اند، طراحی شده است.

در سال های اخیر این جراحی علاوه بر بیمارانی که تحت عمل جراحی چاقی قرار گرفته اند و کاهش وزن شدید داشته اند، برای بیمارانی که درجات پایین تر کاهش وزن را داشته اند اما نسبت به شلی آن نواحی نگرانند نیز استراتژی موفق بوده است.

این جراحی، در فرم دهی و اصلاح بد شکلی نواحی پایین تنه، به عنوان یک جراحی قدرتمند شناخته شده است.