قبل از انجام هراقدام پزشکی به خصوص در حیطه جراحی، اولین سوالی که بایداز خود بپرسید این است که جراح پلاستیک کیست و باید دارای چه مدارکی باشد؟

در پاسخ باید بگوییم که جراح پلاستیک شخصی است که پس از اخذ مدرک دکتری در رشته پزشکی باید دوره تخصصی را در رشته جراحی عمومی سپری کرده باشد و بعد از آن به مدت سه سال در مراکز دانشگاهی معتبر برای آموزش دوره فوق تخصصی جراحی پلاستیک تعلیم دیده باشد.

 بهترین و مطمئن ترین راه برای شناسایی، مراجعه به صفحه رسمی دکتر مهدی جعفری در ” انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی “  است. 

دکتر مهدی جعفری را در صفحات اجتماعی همراهی فرمائید.